Folkets Hus

MORJÄRVS FOLKETSHUSFÖRENING

Byn har ett eget Folkets Hus där evenemang anordnas. Folkethus-föreningen bildades år 1978. I Folkets hus finns en samlingslokal med kök och lekrum, samt ett gym öppet dygnet runt. För prisinformation, vänligen kontakta föreningen.

070-333 72 94

Strömsövägen 2, Morjärv